Stripp M2G (1 liter)

Finns fortfarande i lager
198 kr

75 kr

Artikelnummer: 424

Produktblad

Allmänt  Stripp-M2G är en ny unik vattenbaserad produkt som är lika effektiv som motsvarande helt lösningsmedelsbaserade. Den patenterade formuleringen kombinerar funktion och miljöegenskaper på ett helt nytt sätt, vilket medför reducerade utsläpp till luft och vatten. Halten av VOC-komponenter i färdigblandad ny produkt är <15 vikt%. 

Användn. område  Stripp- M2G är ett högeffektivt grovrengöringsmedel avsett för avfettning inom industrin. Tvättvätska utgör en mikroemulsion som effektivt avlägsnar oljor och fett, vidbränt och sot. 

Underlag  Stripp-M2G kan påverka lack, lim och vissa plaster.