Stripp T2G (1 liter)

Finns fortfarande i lager
189 kr

75 kr

Artikelnummer: 426

Produkt datablad: http://www.envirostripp.se/bdh_filearea/Produkter/Kemikalier/Sv/Stripp-T2G__PB_ESC_2016_Jan_2013_x.pdf

Stripp-T2G är en unik vattenbaserad produkt (>50% vatten) som är lika effektiv som motsvarande lösningsmedelsbaserade. Den patenterade formuleringen kombinerar funktion och miljöegenskaper på ett helt nytt sätt, vilket medför reducerade utsläpp till luft och vatten. Halten av VOC-komponenter i färdigblandad ny produkt är <30 vikt%.